Năm 2020

Công bố thông tin: Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Hợp đồng kiểm toán năm 2020 : xem hoặc download tại đây

HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25

“Nhằm thiết thực kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Công ty (01/07/1977–01/07/2020). Sáng ngày 27/6/2020, tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25, thực hiện kế hoạch...

CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 : xem hoặc download tại đây Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 : xem hoặc download tại đây. Tài liệu Đại hội cổ...

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bản xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020, xem hoặc dowload tại đây. Chương trình Đại hội năm 2020: xem tại đây. Quy chế làm...

Báo cáo tài chính và Công văn giải trình Quý 1- 2020

Báo cáo tài chính Quý 1- 2020 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình xem hoặc download tại đây