Tin tức mới cập nhật

CBTT báo cáo tài chính quý 2/2020 và công văn giải trình

Ngày đăng: 20/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2 – 2020 xem hoặc download tại đây Công văn giải trình...

CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng: 12/06/2020

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 : xem hoặc download tại đây Nghị quyết...

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng: 25/05/2020

Bản xác nhận tham dự – ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020, xem...

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 13/05/2020

Thực hiện theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và kế hoạch số 1079-KH/ĐUK...

Sản phẩm nổi bật

Đối tác