1993
2007
2018
2021
 
 
1993

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE) được Cổ phần hóa từ Xí nghiệp Dược phẩm TW25, là đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam, Bộ Y tế; được thành lập theo quyết định số 398/BYT-QĐ ngày 22/04/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trước khi Cổ phần hóa, tiền thân của Công ty là sự sát nhập giữa Xí nghiệp Dược phẩm TW21 và Xí nghiệp Dược phẩm TW25, bao gồm các trung tâm, nhà máy do 02 Xí nghiệp tiếp quản:

 • Trung tâm Quân Dược Viện.
 • Viện bào chế YARON.
 • Viện bào chế ALPHA.
 • Viện bào chế SIFAP.
 • Viện bào chế FARMO.
 • Viện bào chế BIOFACM, ZENIT.
2007

Công ty hoạt động theo cơ chế cổ phần từ ngày 01/7/2007 và ngày 01/7 được xem là ngày thành lập Công ty.

 • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
 • Tên tiếng Anh: N0 25 CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY.
 • Tên viết tắt: UPHACE
 • Trụ sở chính: 44B Nguyễn Tất Thành, Phường 18 , Quận 4 , Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : (84-28) 3941 4967 Fax: (84-28) 3941 4975
 • Email: duocphamtw25@uphace.vn
 • Website: uphace.vn
2018
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 0300468511 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày 19/6/2007 và đăng ký thay đổi mới nhất lần thứ 16 ngày 14-05-2018.
 • Vốn điều lệ 132.946.410.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm mười ngàn đồng)
2021

Ngày nay thương hiệu UPHACE của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 luôn gắn liền với uy tính, chất lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.