Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, gồm có 10 phòng ban chức năng và 04 xưởng sản xuất, 04 chi nhánh và các đại lý trải dài trên địa bàn cả nước, cụ thể như sau:

Trụ sở Công ty:

Địa chỉ: 448B, Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (84-028) 3940 4969
Fax: (84-028) 3941 4975

Các phòng ban chức năng của Công ty bao gồm:

  • Phòng Kế hoạch Cung ứng
  • Phòng Kế toán tài chính
  • Phòng Điều phối bán hàng
  • Các chi nhánh Cty : Hà nội, Nha Trang, Tp.HCM , Cần thơ.
  • Phòng Tổ chức hành chính
  • Phòng Nghiên cứu phát triển
  • Phòng Đảm bảo chất lượng
  • Phòng Kiểm tra chất lượng
  • Phòng Kỹ thuật Cơ điện
  • Xưởng sản xuất (Betalactam, Non-Betalactam, Tiêm Giọt ,Dược liệu)