Năm 2023

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT Thông báo về tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Thông báo về tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 4.2023 và Công văn giải trình liên quan BCTC

Báo cáo tài chính quý 4.2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình liên quan BCTC: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quý 3.2023 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính quý 3.2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và công văn giải trình biến động KQKD

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023: xem hoặc download tại đây Công văn giải trình biến động KQKD: xem hoặc download tại đây

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

Báo cáo quản trị bán niên năm 2023: xem hoặc download tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

Báo cáo tài chính quý 2/2023: xem hoặc download tại đây