Báo cáo

Công bố thông tin BCTC quý 2 và Giải trình nguyên nhân chênh lệch

Công bố thông tin BCTC quý 2 – chi tiết xem tại đây Giải trình nguyên nhân chênh lệch – chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Qúy 1/2017

Nội dung chi tiết xem và download tại đây

Báo cáo thường niên năm 2016

Xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Nội dung chi tiết download tại đây

Báo cáo giải trình nguyên nhân LNST quý IV/2016 bị lỗ.

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016 (Trước kiểm toán)

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây