Báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017

Vui lòng xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Xem chi tiết hoặc download tại đây

Công bố thông tin BCTC quý 2 và Giải trình nguyên nhân chênh lệch

Công bố thông tin BCTC quý 2 – chi tiết xem tại đây Giải trình nguyên nhân chênh lệch – chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Qúy 1/2017

Nội dung chi tiết xem và download tại đây

Báo cáo thường niên năm 2016

Xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Nội dung chi tiết download tại đây