Tin Tức

Báo cáo tài chính quý III-2018 và CV giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính quý 3/2018 : xem hoặc download tại đây Giải trình chênh lệch LNST : xem hoặc download tại đây  

Công ty cổ phần Dược phẩm TW25: Hưởng ứng “ Ngày hội hiến máu nhân đạo ” lần 3– năm 2018

“Với mong muốn giúp cộng đồng “ sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc hơn”, thông qua các hoạt động thiết thực, ngày 10/10/2018 các cán bộ- nhân viên công...

Tập huấn PCCC và ATVS LĐ 2018

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2018. Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các...

Thông báo: tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) và Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) : xem hoặc tải về tại đây Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh: xem hoặc tải về tại đây