Tin Tức

Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT và BKS

-Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên HĐQT download tại đây -Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng cử viên BKS download tại đây

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu Đại hội họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm (click vào links bên dưới để tải tài liệu) : 1. Chương trình Đại hội 2. Quy chế làm...

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Nội dung chi tiết download tại đây

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Các tập tin đính kèm vui lòng xem hoặc download tại links bên dưới: Giấy đăng ký/Ủy quyền Đơn đề cử, ứng cử HĐQT Đơn đề cử, ứng cử BKS Sơ yếu lý...