Thông Báo

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Ngày đăng : 07/03/2017

Nội dung chi tiết download tại đây

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ

Ngày đăng : 27/02/2017

Nội dung chi tiết xem hoặc download tại đây

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 24/02/2017

Các tập tin đính kèm vui lòng xem hoặc download tại links bên dưới: Giấy đăng...

Công bố thông tin về Quyết định của HĐQT triệu tập ĐHĐCD thường niên 2017

Ngày đăng : 07/02/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Báo cáo giải trình nguyên nhân LNST quý IV/2016 bị lỗ.

Ngày đăng : 20/01/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016 (Trước kiểm toán)

Ngày đăng : 19/01/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT (10/01/2017)

Ngày đăng : 10/01/2017

Nội dung “Công bố thông tin nghị quyết HĐQT (11/01/2017)” xem chi tiết...

Thông báo: Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Ngày đăng : 16/12/2016

Nội dung “Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công...

Thông Báo: Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng để làm thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM

Ngày đăng : 18/11/2016

Nội dung ” Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển...

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016

Ngày đăng : 14/11/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016” xem hoặc download tại đây

Thông báo tuyển dụng ngày 11/11/2016

Ngày đăng : 11/11/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược...

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2016

Ngày đăng : 24/08/2016

Nội dung “Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm...

Thông báo: Về ngày cuối cùng chuyển sàn giao dịch từ Đại chúng chưa niêm yết sang UPCoM

Ngày đăng : 17/08/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Thông báo : Hàng giả Cezirnate 500mg

Ngày đăng : 03/08/2016

Thông báo chi tiết về hàng giả (nhái) nhãn hiệu Cezirnate 500mg xem tại đây...

Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng : 28/07/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Nghị quyết ngày 21/06/2016

Ngày đăng : 22/06/2016

Nội dung “Nghị quyết ngày 21/06/2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí I năm 2016

Ngày đăng : 11/05/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí I năm 2016” xem hoặc download tại đây

Tài liệu Đại hội cổ đông 2016

Ngày đăng : 28/03/2016

Nội dung ” Tài liệu cổ đông 2016 ” xem hoặc download tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 năm 2015)

Ngày đăng : 01/03/2016

Nội dung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” xem hoặc tải về tại...