KHÓ KHĂN NHƯNG CẤP THIẾT-UPHACE TỔ CHỨC SẢN XUẤT “3 TẠI CHỖ”:

16:08 | 28/08/2021
Thời điểm mùa dịch COVID-19 đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp Dược nói riêng phải linh hoạt thích ứng với điều kiện sản xuất kinh doanh còn bị hạn chế thay đổi mỗi ngày do quy định chung về phòng chống Covid. Đồng thời vẫn phải cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhưng trên hết, vẫn là sức khỏe và sự an toàn của người lao động.
Nhằm đảm bảo các mục tiêu trên, từ 9/8/2021, Công ty Dược TW25 đã áp dụng sản xuất “3 tại chỗ”. Tổng số cán bộ, công nhân viên tham gia chiến dịch là 42 người.
Nhân viên được phổ biến các quy định và ký cam kết tự nguyện tuân thủ nội quy trước khi tham gia.
Nhân viên tham gia “3 tại chỗ” và đội ngũ bảo vệ công ty được test nhanh trước và trong suốt thời gian tham gia hoạt động.
CB-CNV đảm bảo giãn cách theo đúng quy định. Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa, buổi tối…tại nơi làm việc và nơi ngủ nghỉ…
…để đảm bảo bộ máy sản xuất kinh doanh được vận hành liên tục, không bị đứt gãy; đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu chăm sóc sức khỏe nhân dân mùa dịch.
Toàn thể CB-CNV của công ty Dược phẩm TW25 (UPHACE) nguyện nỗ lực không ngừng, đồng lòng chung sức cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.