Tin Tức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xem nội dung tại đây

Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn

Nội dung “Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn” xem chi tiết hoặc download tại đây

Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Nội dung “Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành” xem hoặc download tại đây

Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016)

Nội dung ” Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016) ” xem hoặc download tại đây

Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2016

Nội dung “Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2016” xem chi tiết tại đây

Thông báo: Về ngày cuối cùng chuyển sàn giao dịch từ Đại chúng chưa niêm yết sang UPCoM

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Thông báo : Hàng giả Cezirnate 500mg

Thông báo chi tiết về hàng giả (nhái) nhãn hiệu Cezirnate 500mg xem tại đây Hướng dẫn phân biệt Cezirnate 500mg xem chi tiết tại đây

Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây