Tin Tức

Báo cáo thường niên năm 2016

Xem chi tiết hoặc tải về tại đây

Điều lệ Công ty (năm 2017)

Download tại đây

Bảng cung cấp thông tin nội bộ

Vui lòng download tại đây

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty

1. Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT tải về tại đây 2. Công bố thông tin Người ủy quyền CBTT tải về tại đây

Đai Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày 25 tháng 3 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi,...

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Nội dung chi tiết xem hoặc download tại đây