Đại hội Cổ Đông năm 2018 (31-03-2018)

Ngày đăng : 03/04/2018

Ngày 31/03/2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM, đến tham dự đại hội gồm có các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cùng toàn thể các cổ đông Công ty.

Tại đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị ông Nguyễn Chí Linh trình đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; ông Bùi Chí Kính-Tổng Giám đốc Công ty trình đại hội báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; bà Trịnh Thị Minh-Trưởng Ban kiểm soát trình đại hội báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 và các tờ trình khác do HĐQT trình trước đại hội.

Kết thúc cuộc họp, đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình, theo đó tổng doanh thu năm 2017 là tỉ 162,3 tỷ đồng đạt 101,1% so với kế hoạch (kế hoạch sau điều chỉnh là 160 tỷ đồng) và đạt 97,4% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 6,4 tỉ đồng, đạt 107% so  với kế hoạch và vượt 68 % so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động là 8,665 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với kế hoạch và tăng 43% so với cùng kỳ.

  • Cụ thể chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu

NĂM 2016

NĂM 2017

Kế hoạch

Thực hiện

%Thực hiện so với kế hoạch

(%) thực hiện so với năm 2016

Doanh thu (tỉ đồng)

166,7

160

162,3

101,4

97,4

Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)

3,8

6,0

6,4

106,7

168,4

Cổ tức (%)

2%

 

3%

 

150%

Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/người)

6,057

7,0

8,665

124%

143%

  • Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:
    • Doanh thu: 170.000.000.000  đồng;
    • Lợi nhuận trước thuế: 7.200.000.000 đồng.
    • Cổ tức: Không thấp hơn mức chi trả năm 2017.
  • Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội.

Ban Tổ chức thông qua Nội dung và Quy chế làm việc đại hội.

Ông Nguyễn Chí Linh trình đại hội báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018.

Ông Bùi Chí Kính Tổng Giám đốc Công ty trình đại hội báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch 2018.

Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Các cổ đông tham dự đại hội

Bài viết khác

Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày đăng : 08/04/2019

Vui lòng xem hoặc download tại đây

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Công ty cổ phần Dược phẩm TW25

Ngày đăng : 29/10/2018

“Chiều ngày 23/10/2018, tại Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 đã long trọng...

Báo cáo tài chính quý III-2018 và CV giải trình chênh lệch LNST

Ngày đăng : 20/10/2018

Báo cáo tài chính quý 3/2018 : xem hoặc download tại đây Giải trình chênh lệch...

Công ty cổ phần Dược phẩm TW25: Hưởng ứng “ Ngày hội hiến máu nhân đạo ” lần 3– năm 2018

Ngày đăng : 16/10/2018

“Với mong muốn giúp cộng đồng “ sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc...

Tập huấn PCCC và ATVS LĐ 2018

Ngày đăng : 20/09/2018

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2018....

Thông báo: tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Ngày đăng : 10/09/2018

tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: xem hoặc...

Nghị quyết HĐQT ngày 14-08-2018

Ngày đăng : 15/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) và Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh

Ngày đăng : 14/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2018) : xem hoặc tải về tại đây Báo cáo...