Thông Báo

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2016

Ngày đăng : 24/08/2016

Nội dung “Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm...

Thông báo: Về ngày cuối cùng chuyển sàn giao dịch từ Đại chúng chưa niêm yết sang UPCoM

Ngày đăng : 17/08/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Thông báo : Hàng giả Cezirnate 500mg

Ngày đăng : 03/08/2016

Thông báo chi tiết về  hàng giả (nhái) nhãn hiệu Cezirnate 500mg xem tại đây...

Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng : 28/07/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Nghị quyết ngày 21/06/2016

Ngày đăng : 22/06/2016

Nội dung “Nghị quyết ngày 21/06/2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí I năm 2016

Ngày đăng : 11/05/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí I năm 2016” xem hoặc download tại đây

Tài liệu Đại hội cổ đông 2016

Ngày đăng : 28/03/2016

Nội dung ” Tài liệu cổ đông 2016 ” xem hoặc download tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 năm 2015)

Ngày đăng : 01/03/2016

Nội dung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” xem hoặc tải về tại...