Tin Tức

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016

Ngày đăng : 14/11/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính  quí 3 năm 2016” xem hoặc download tại đây

Thông báo tuyển dụng ngày 11/11/2016

Ngày đăng : 11/11/2016

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược...

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày đăng : 18/09/2016

Xem nội dung tại đây

Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn

Ngày đăng : 09/09/2016

Nội dung “Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn” xem chi tiết hoặc...

Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày đăng : 05/09/2016

Nội dung “Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết...

Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016)

Ngày đăng : 01/09/2016

Nội dung ” Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016) ” xem hoặc...

Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2016

Ngày đăng : 24/08/2016

Nội dung “Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm...

Thông báo: Về ngày cuối cùng chuyển sàn giao dịch từ Đại chúng chưa niêm yết sang UPCoM

Ngày đăng : 17/08/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Thông báo : Hàng giả Cezirnate 500mg

Ngày đăng : 03/08/2016

Thông báo chi tiết về  hàng giả (nhái) nhãn hiệu Cezirnate 500mg xem tại đây...

Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng : 28/07/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây

Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng : 05/07/2016

Nội dung “Báo cáo: Tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc...

Nghị quyết ngày 21/06/2016

Ngày đăng : 22/06/2016

Nội dung “Nghị quyết ngày 21/06/2016” xem hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính quí I năm 2016

Ngày đăng : 11/05/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính quí I năm 2016” xem hoặc download tại đây

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016”...

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Ngày đăng : 05/04/2016

Nội dung “Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016” xem hoặc...

Tài liệu Đại hội cổ đông 2016

Ngày đăng : 28/03/2016

Nội dung ” Tài liệu cổ đông 2016 ” xem hoặc download tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 năm 2015)

Ngày đăng : 01/03/2016

Nội dung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” xem hoặc tải về tại...