Tin Tức

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ

Ngày đăng : 27/02/2017

Nội dung chi tiết xem hoặc download tại đây

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng : 24/02/2017

Các tập tin đính kèm vui lòng xem hoặc download tại links bên dưới: Giấy đăng...

Công bố thông tin về Quyết định của HĐQT triệu tập ĐHĐCD thường niên 2017

Ngày đăng : 07/02/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Báo cáo giải trình nguyên nhân LNST quý IV/2016 bị lỗ.

Ngày đăng : 20/01/2017

Nội dung xem chi tiết hoặc download tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016 (Trước kiểm toán)

Ngày đăng : 19/01/2017

Nội dung  xem chi tiết hoặc download tại đây

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT (10/01/2017)

Ngày đăng : 10/01/2017

Nội dung “Công bố thông tin nghị quyết HĐQT (11/01/2017)” xem chi tiết...

Thông báo: Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty

Ngày đăng : 16/12/2016

Nội dung “Công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự chủ chốt Công...

Thông Báo: Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng để làm thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM

Ngày đăng : 18/11/2016

Nội dung ” Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển...

Báo cáo tài chính quí 3 năm 2016

Ngày đăng : 14/11/2016

Nội dung “Báo cáo tài chính  quí 3 năm 2016” xem hoặc download tại đây

Thông báo tuyển dụng ngày 11/11/2016

Ngày đăng : 11/11/2016

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược...

Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng : 03/10/2016

Nội dung thông báo: “Thông báo: Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày đăng : 18/09/2016

Xem nội dung tại đây

Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn

Ngày đăng : 09/09/2016

Nội dung “Báo cáo: Thay đổi sở hữu cổ đông lớn” xem chi tiết hoặc...

Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày đăng : 05/09/2016

Nội dung “Thông báo: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết...

Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016)

Ngày đăng : 01/09/2016

Nội dung ” Điều lệ và tổ chức hoạt động (09/2016) ” xem hoặc...

Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2016

Ngày đăng : 24/08/2016

Nội dung “Công văn chấp thuận hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ năm...

Thông báo: Về ngày cuối cùng chuyển sàn giao dịch từ Đại chúng chưa niêm yết sang UPCoM

Ngày đăng : 17/08/2016

Nội dung “Báo cáo: Tài chính 6 tháng đầu năm 2016″ xem hoặc download tại đây