Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, gồm có 09 phòng ban chức năng và 04 xưởng sản xuất, 02 chi nhánh và các đại lý trải dài trên địa bàn cả nước, cụ thể như sau:

Trụ sở Công ty:

Địa chỉ: 448B, Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 3940 4969
Fax: (84-8) 3941 4975

Các phòng ban chức năng của Công ty bao gồm:

 • Phòng Kế hoạch
 • Phòng Bán hàng
 • Phòng Marketing
 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng Kế toán tài chính
 • Phòng Nghiên cứu phát triển
 • Phòng Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Kiểm tra chất lượng
 • Phòng Cơ điện

Xưởng sản xuất:

 • Xưởng Betalactam: Viên, cốm, bột;
 • Xưởng Non-Betalactam: Viên, cốm, bột;
 • Xưởng Thuốc Tiêm, Thuốc Giọt;
 • Xưởng Dược liệu.